fbpx
2020-11-15

Il-Ħlewwa ta’ San Martin

It-tradizzjonijiet tal-ikel, tista' tgħid, jiġbru l-elementi kollha, jekk mhux anke r-ritmi u ċ-ċikli kollha li jagħmluna Maltin, fil-ħajja rurali, kulturali u naturali.
2020-11-11

Minn statwa għal statwetta

Kif tiċċelebra l-festa ta' San Martin fl-2020, is-sena li fiha kollox ċkien...u sar iktar umli u tal-familja.
2020-11-06

Meta jasal San Anard, iżra f’kull art!

Il-valuri ta' San Leonardu, li jgħin lil min sarulu inġustizzji u l-batut fis-soċjetà, huma valuri li jivverberaw ħafna mat-twemmin soċjali u l-fidi ta' Wilbert Tabone. Aqraw kif.
2020-11-02
It-Tubru ta' Raħal Ġdid

It-Telfa tat-Tubru

Illum, kull funeral sar ikun praesente cadavere, it-tradizzjoni tat-tubru bdiet tispiċċa. Skopri aktar dwar l-istorja tal-funerali u t-tifkiriet tal-mejtin f'Malta.
2020-10-06
In-Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju

Is-Sinjura ta’ Triq Tramuntana u n-Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju

Fl-istejjer ta’ nanniet nannietna, jekk mhux anke ommna stess jew anke nies tamparna, ir-rużarju minn dejjem kien għal qalb il-Maltin, il-Madonna b’mod partikolari, bħala l-Omm li tħarisna.
IBAGĦTULNA