fbpx
2021-02-10

L-10 ta’ Frar, dejjem f’qalbna

Il-festa ta' San Pawl il-Belt magħrufa minn niesha bħala waħda minn dawk il-ġranet non-stop, mimlija attivitajiet sbieħ u ta' impenn. Valhmor Montfort jirrakkuntalna kif normalment tgħaddi ġurnata bħal din, fin-nuqqas tar-ritwali tagħha fis-sena 2021.
2021-02-05

Sant’Agata ta’ Malta u ta’ Sqallija

Skont it-tradizzjoni, Sant'Agata ħarbet il-persekuzzjoni f'Katanja u ġiet tistkenn fil-katakombi ġewwa r-Rabat li llum iġibu isimha. Din id-darba, bis-saħħa ta' Anthony Chetcuti Tomasalli, ħrabna aħna lejn Katanja minflok, biex niskopru aktar dwar imnejn ġiet din id-devozzjoni lejn din il-qaddisa.
2021-02-02

Il-Gandlora u ċ-Ċiklu tal-Ħajja

X'jorbot ix-xemgħat u l-ors tal-Gandlora flimkien bħal daż-żmien tas-sena?
2021-01-23

Il-laqmijiet u l-imħabbiet li jgħaqqduna

Li jlaqqmuk fil-Furjana huwa bħal rit tal-ħajja, magħmudija jew merħba għal familja kbira. Il-familja ta' Publiju.
2021-01-21

Sant’Anjeże u n-nisa tal-Imqabba

Il-kult tal-martri ma tantx kellu fejn irabbi għeruq f'villaġġ Marjan bħall-Imqabba għax, wara kollox, min jista’ jlaħħaq mal-Madonna?! Imma waħda qaddisa martri rnexxielha.
IBAGĦTULNA