fbpx
2021-02-26

It-Tieni Ġimgħa tar-Randan: Id-Drammi tal-Passjoni

Il-kult tad-drammi tal-Passjoni f’Malta huwa wieħed li ħaj fost ħafna dilettanti u kumpaniji, offerta annwali kemm spiritwali kif ukoll artistika.
2021-02-19

L-Ewwel Ġimgħa tar-Randan: L-Irfigħ

Riflessjoni fuq ir-ritwali tar-Randan u l-Ġimgħa l-Kbira: it-tlajja' u l-inżul tal-Belt Valletta f'dawn iż-żminijiet, skont ir-reffiegħ...
2021-02-17

L-Erbgħa tal-Irmied

Magħruf wkoll bħala Ras ir-Randan, bħal-lum niftakru mnejn ġejna u 'l fejn għad irridu mmorru... X'fadal mit-tradizzjonijiet marbuta mal-lum? X'inhi t-tifsira tagħhom, anke fi żminijietna?
2021-02-16

Il-Karnival Għaxqi

Kien Karnival li ma jistenniex is-satra tal-lejl. Il-maskarati kienu jterrqu barra anke mal-jum.
2021-02-16

Karrijiet li Titgħaxxaq Bihom

Kull karru għandu storja, speċjalment meta jkun magħmul b'reqqa liema bħalha. Aqra dwar ta' Ħal Għaxaq.
IBAGĦTULNA