fbpx
2021-03-28

Ħadd il-Palm u l-Festa tal-Għarfien

F'Ħal Għargħur, id-dramm tal-passjoni huwa tant infilzat mar-ritwal tal-purċissjoni li saħansitra jibdieh u jagħlqu! Tgħidilna iktar Martha Gauci, parti minn Dwal Ġodda.
2021-03-26

Is-Sitt Ġimgħa tar-Randan: Niġbru u ninġabru

Clayton Agius, 300 kurċifissi u statwi kemm ittik il-vista t'għajnejk. il-kollezzjoni hija fiha nnfisha ritwal.
2021-03-19

Il-Ħames Ġimgħa tar-Randan: San Ġużepp Fostna

19 ta' Marzu: Kapitlu, Pontifikal, Marċ tas-Siegħa, Purċissjoni. Hekk ifisser għal ħafna Rabtin. Għalik?
2021-03-12

Ir-Raba’ Ġimgħa tar-Randan: Il-Wegħda

Tant hija xbieha devota li r-Redenturi li saru tul is-sekli tmintax, dsatax u għoxrin kollha, imma kollha, ħadu r-Redentur tal-Isla bħala l-mudell... Min jaf għalfejn?
2021-03-05

It-Tielet Ġimgħa tar-Randan: Mill-Kbir għaż-Żgħir

Mill-kbir għaż-żgħir, mill-vara għall-minjatura. Christian Grech jerfa' l-kbira u jarma ż-żgħira, fir-raħal taż-Żejtun.
IBAGĦTULNA