fbpx
2021-10-23

Symbolic Structures, Sensory Experiences and Nostalgia in Cultural Engagement: The Case of the Festa in Malta

Festi bring people together, in emotion, in society. Valerie Visanich explores this in the context of cultural participation in Malta.
2021-04-26

1796 : rikorsi dwar il-menswalità tal-Fratelli tal-Penitenza

F'dan l-artiklu ser nagħtu ħarsa lejn il-Fratellanza tal-Penitenza ġewwa l-Bażilika tat-Twelid ta' Marija tal-Isla. Din il-Fratellanza ftit li xejn nafu dwaru, u għalhekk dan l-istudju huwa importanti sabiex nifhmu parti minsija mill-ġrajja ta' din il-parroċċa antika.
2021-04-26

Il-purċissjoni tal-Madonna tar-Rużarju fir-Rabat tal-Imdina

Fil-Birgu, fil-Belt Valletta u fir-Rabat kienu joħorġu b’żewġ statwi, dik tal-Madonna tar-Rużarju u dik tal-Patrijarka San Duminku. Nagħtu ħarsa lejn il-purċissjoni tar-Rużarju ġewwa r-Rabat tal-Imdina, hekk kif ġiet dokumentata fl-2013.
2021-04-26

The origins of Ħadd in-Nies in Ħaż-Żabbar

'Ħadd in-Nies' (People's Sunday) is celebrated every 1st Sunday in Lent in Ħaż-Żabbar. Tt's a tradition that predates the arrival of the Order of St John in 1530, and continues to evolve to this day.
2021-04-26

Senglea’s statue of Jesus the Redeemer in pilgrimages outside the city

The miraculous statue of Jesus the Redeemer at Senglea Basilica is an old and venerated effigy. It has been the centre of many devotional pilgrimages outside of Senglea in times of need.
IBAGĦTULNA